Pristina
> SKO > Pristina

AMCF-gudstjänst i Pristina

Av Anders Brännström
(Fra SKO´s Praktisk Kristendom, april 2004)

Kära vänner inom Sveriges Kristliga Officersförbund.

I skrivandets stund är det lördag eftermiddag. Det flesta av dagens och veckans rutinuppgifter är lösta, så jag satte mig ned vid min politiske rådgivares dator (han är en av få som är utrustad med svenskt tangentbord) för att skriva några ord till er.

Som ni kanske vet tjänstgör jag som brigadchef för den Multinationella Brigaden Center MNB (C) i Kosovo sedan början av november 2003. Jag trivs mycket bra med mina uppgifter och tillvaron i övrigt. Om det inte vore att jag, som många andra inom utlandsstyrkan, saknade min familj väldigt mycket, skulle jag behöva använda ord som perfekt eller förträffligt för att beskriva min tillvaro.

Mycket av tiden här nere är rutinarbete och väntan. Man kan jämföra med en soldat som har uppgiften att stå post. Det gäller att vara på sin vakt, att behålla handlingskraft för att kunna ta tag i uppkomna situationer och att inte förtröttas. Alla som tjänstgjort inom utlandsstyrkan vet mycket väl vad jag beskriver.

Det gäller således att behålla stridsvärdet, något som vi också känner igen från förbandsövningar hemma i Sverige. Det gäller att försöka hitta på saker som håller hoppet och handlingskraften uppe.

Om det var det behovet eller något annat som var grunden till den Association for Military Christian Fellowship (AMCF) - gudstjänst 22 februari i KFOR-högkvarterets kyrka i Pristina, eller något annat vet jag inte. Jag skulle gärna vilja skicka ett litet reportage till er (med uppmaning till framtida upprepning).

Det var undertecknad och min underrättelsechef, den norske majoren Egil Daltveit samt underrättelsechefen från finsk/irländska bataljonen, major Timo Vehviläinen, som hade arbetat fram idén och också stod för de inledande förberedelserna. Både Egil och Timo är aktiva i den norska (KBS) respektive den finska (PHS), motsvarigheten till SKO.

Vi hade talat med vår brigadpastor Juha Vuorio från Finland om att han skulle leda gudstjänsten.

Det hela inleddes med att Timo informerade församlingen om AMCF och bad en bön. Därefter var det en stor ära för mig att uppläsa en hälsning från världspresidenten Lee, Pil Sup där han utvecklade Jesu ord i bergspredikan "Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God".

Efter detta uppläste Egil hälsningar från AMCF viceprecidenter i Europa, Torbjörn Boström respective Mark Fillingham.

Själva gudstjänsten inleddes med att två säckpipsblåsare från den irländska kontingenten spelade Amazing Grace, varefter församlingen sjöng hela psalmen under ledning av organisten premiärlöjtnant Pertti Saarenketo, normalt tjänstgörande som skyddsofficer.

Under gudstjänsten firades Herrens Heliga Nattvard och deltagare från andra nationer ur KFOR deltog, om än inte ur alla 34 nationer.

Efter gudstjänsten spelade säckpipsblåsarna ånyo och det hela avslutades med kyrkkaffe i den norska kontingentens uppehållsrum.

Det kändes bra att få fira gudstjänst under AMCFs förtecken i Kosovo och åtminstone jag kände att jag fick "ladda mina batterier" inför veckans uppgifter.
Jag vill med de här raderna hälsa er alla. Jag hoppas att få träffa många av er under årskonferensen i Stockholm i juni.

[SKO] [Nyheter] [Årskonferens] [Jubileumsbok] [Om SKO] [Sommarlov] [Pristina] [Länkar] [English] [Kontakt]