Om SKO
> SKO > Om SKO

Syftet

Syftet med Sveriges Kristliga Officersförbund, SKO, är att bland medlemmarna verka för en personlig kristen tro, och att verka för gemenskap mellan kristna officerare. Detta sker bland annat genom att vi försöker träffas, medlemmar från hela Sverige, till årsmöte en helg på hösten.

I forsättningen är också målsättningen att träffas till ett seminarium på våren. Vid årsmötet och seminariet träffas medlemmar i SKO från hela landet. Utöver själva årsmötet genomförs också bibelstudier, andakter, studiebesök, och inte minst kamratlig samvaro på mässar el dyl.

Sveriges Kristliga Officersförbund bildades 1929 i Eksjö. Initiativtagare var ryttmästaren vid Smålands Husarer, Fredrik Berglund. Förbundet har idag c:a 100 medlemmar över hela landet.

Lokal Verksamhet

De lokala aktiviteterna är tyngdpunkten i SKO:s verksamhet. Lokalförening finns i Boden, och lokala kontaktgrupper finns i Eksjö och Stockholm. Arbete med att få igång kontaktgrupper på andra garnisionsorter pågår. De lokala föreningarna/grupperna beslutar själva om sin verksamhet. En lokal kontaktgrupp kan vara helt informell och bestå av 2-3 medlemmar. Verksamheten som bedrivs här består ofta i att man träffas på kvällarna, hemma hos någon eller på någon mäss. Allt ifrån bön och andakter, till studiebesök och föredrag.

Arbetsformen måste anpassas efter de lokala förhållandena och medlemmarnas önskemål. SKO försöker bygga upp ett nät med kontaktmän vid alla militära förband, staber och skolor i landet.

Internationellt samarbete

Ett stort internationell samarbete finns i AMCF, Association of Military Christian Fellowship. AMCF är en väldsomspännande organisation där olika nationella organisationer är medlemmar. Här ordnas internationella konferenser och samordnas resor och utbyte. I Europa finns organisationen AMCF-Europe. Ett mycket gott samarbete finns med SKO:s motsvarande organisationer i de nordiska länderna. KBS i Norge,PHS i Finland, och SKIFT i Danmark. Här finns ett utbyte där vi går på varandras årsmöten, åker på äventyrsläger och har gemensamma konferenser. Organisationer för kristna officerare är under uppbyggnad i de baltiska staterna, och där försöker vi hjälpa till när vi kan.

Medlem

Det finns inga krav på att vara medlem i någon kyrka eller något samfund. Man behöver heller inte vara bekännande kristen. Den som är nyfiken på kristen tro och etik och vill veta mer är också välkommen. Medlem kan den bli som tjänstgör eller tjänstgjort i Försvarsmakten . Oavsett om man är anställd, reservare, frivillig eller värnpliktig. Den som vill stödja SKO kan bli stödjande medlem.

Bibeln

Lukas 7:1-10 är SKO:s devis: Officeren som Jesus hjälper är väldigt ödmjuk inför Jesus, och pratar om en vardag som en officer och trupputbildare upplever varje dag. Samtidigt innebär Jesus ord ett löfte, om att den som tror ska bli frälst.

"Då han hade sagt allt som folket skulle höra, gick han in i Kafarnaum. En officer där hade en tjänare som låg sjuk och var nära döden. Officeren satte stort värde på honom, och när han fick höra talas om Jesus, skickade han några av judarnas äldste till honom för att be honom komma och rädda tjänaren till livet.
De sökte upp Jesus och vädjade ivrigt till honom. "Han är värd att Du gör detta för honom" sade de. "Han är en vän av vårt folk och har själv låtit bygga synagogan åt oss". Jesus följde då med dem.
Men när han var nästan framme vid huset, skickade officeren några vänner och lät hälsa: "Herre gör Dig inte besvär. Jag är inte värd att Du går in under mitt tak, och därför vågade jag inte själv komma till Dig. Men säg bara ett ord och låt pojken bli frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: gå, så går han, och till den andre: kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: gör det här, så gör han det".
När Jesus hörde detta förvånade han sig över honom, och vände sig om och sade till folket som följde honom: "Jag säger er, inte ens bland israeliter har jag funnit en så stark tro". Och när de utskickade kom tillbaka till huset, fann de tjänaren frisk igen."
[SKO] [Nyheter] [Årskonferens] [Jubileumsbok] [Om SKO] [Styrelse] [Stadgar] [Sommarlov] [Pristina] [Länkar] [English] [Kontakt]