Jubileumsbok
> SKO > Jubileumsbok

Innehåll

Förord
Inledning
Sverige år 1929
Det andliga läget vid tiden för SKO:s bildande
Året mitt emellan två världskrig
 "Våra rötter" - den Radstockska väckelsen
Den militära själavården 1929-2004
Ordförandelängd med notis även om en betydelsefull sekreterare
Verksamheten i Sveriges Kristliga Officersförbund - en återblick
SKO - del i ett internationellt natverk
Officer och kristen - går det ihop?
Avslutning  
Fältprostlängd 1929-2004  
Forfattarpresentationer   
Personregister

Författare:
Kjell Nerpin (redaktör)
Folke P. Sandahl
Sven Thidevall
Torbjörn Boström
Sten Elmberg
Lars Viper
Arvid Cronenberg

Boken kostar 150 kr (för SKO medlemmar 100 kr) + porto o emb. Kontakta per E-mail
 

BokOfficer&Kristen02
[SKO] [Nyheter] [Årskonferens] [Jubileumsbok] [Om SKO] [Sommarlov] [Pristina] [Länkar] [English] [Kontakt]